Sundhedsplejersken

Sundhedsplejersker baner vejen til 56.000 børnefamilier

 

I hvert nummer af Sundhedsplejersken er der artikler om sundhedsfaglige personer fra branchen, hvor hoved­vægten er på hverdagen, udfordringerne og visionerne.

Sundhedsplejersken er medie for alle sundhedsplejersker i Danmark, og majoriteten af bladets læsere er kvinder.

Sundhedsplejerskerne er referencepunkt for 56.000 nye børnefamilier hvert år, hvad angår børnenes sundhed, trivsel og udvikling og er den bedste ambassadør, når det gælder at viderebringe nye produkter og behan­dlingsmetoder til forældre med børn i alderen 0-16 år.

Konsulentfunktionen for daginstitutioner og skoler kan typisk handle om forespørgelse om hygiejne, forebyg­gelse af sygdomme, børnemiljø og sparring med – samt rådgivning til det pædagogiske personale. Ofte spørges der ind til sikkerhed og sundt miljø, hvor sundhedsplejerskerne bliver spurgt til råds.

På skoleområdet er der stigende bevågenhed omkring skoletoiletter, som har betydning for børnenes trivsel og sundhed.

Læserne af bladet er veluddannede, idet alle har en faglig baggrund som sygeplejerske og derefter en specialuddannelse som sundhedsplejerske.

Sundhedsplejersker deltager i Konferencer og Kon­gresser, hvor de kan have en stand med.

Grundet den solide sundhedsfaglige baggrund yder sundhedsplejerskerne en kvalificeret og troværdig råd­givning til forældre og børn.

Redaktion

Tine Lohmann, ansvarshavende redaktør

Susanne Rank Lücke, ansvarshavende webmaster

Sundhedsplejersken

Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker

Formand: Susanne Hede: susannehede@fs10.dk

Web: www.sundhedsplejersken.nu

Mail: redaktor@fs10.dk

Onlineannoncering

Website: www.sundhedsplejersken.nu

Der er mulighed for placering af ét topbanner samt 8
minibannere på forsiden. Samtidig visning på undersider kan tilkøbes. Herudover kan der indrykkes stillingsannoncer med tilhørende henvisninger til annoncerne på forsiden.

Priser og formater

Banner på forside (pr. måned):
Topbanner: B: 930 x H: 180 px.                     kr. 3.000,-
Sidebanner: B: 200 x H: 140 px.                    kr. 1.800,-
Nyhedsbanner
Topbanner: B: 1200 x H: 680 px.
Udgives ml. 12-14 gange årligt
Pris pr. gang                                                    kr. 5.000,-
Stillingsannonce
Inkl. forsidehenvisning (pr. måned)              kr. 1.950,-
Materiale
Materiale til bannerannoncer skal leveres i formatet
GIF, JPEG eller Flash (med indsat ”click tag”) +
en GIF-fil til backup.
Maks. 3 loops pr. bannerannonce. Animation maks. 15
sekunder (eller 45 sekunder ved i alt 3 loops). Maks. 18
frames pr. sekund. NB! Til alle typer bannerannoncer
skal der medsendes URL-adresse.
Frister
Materiale til bannerkampagner skal leveres senest 5
arbejdsdage før kampagnestart. Materiale sendes til
annoncer@media-partners.dk.

Priser – Tekstsideannoncer

¼-side: kr. 4.600
B: 91 x H: 105 mm
¹/¹-side: kr. 9.600
B: 210 x H: 250
+ 5 mm til beskæring
¼-side: kr. 4.600
B: 186 x H: 50,5 mm
Særplacering 2. + 3.
omslagsside: kr. 11.000
B: 210 x H: 250 mm
+ 5 mm til beskæring
½-side: kr. 6.200
B: 91 x H: 215 mm
Bagside: kr. 13.100
B: 150 x H: 250 mm
+ 5 mm til beskæring
½-side: kr. 6.200
B: 186 x H: 105 mm
Opslag: kr. 16.400
B: 420 x H: 250 mm
+ 5 mm til beskæring

Farvetillæg

Alle priser er inkl. farver

Øvrige priser

Særplacering + 10%

Indstik

Det er muligt at sende direct mails, brochurer, indbydelser, kataloger etc. ud via magasinet. Dette kan
gøres i hele magasinets oplag eller en lille del af magasinets oplag.
Kontakt venligst Hanne Kjærgaard eller Marianne
Lander for tilbud.

Rabatter

Gentagelsesrabat

3 indrykninger 10% rabat
6 indrykninger 15% rabat

Udgivelses nr. Udkommer Deadline
1 1. februar 2019 18. januar 2019
2 3. april 2019 15. marts 2019
3 7. juni 23. maj 2019
4 1. oktober 2019 17. september 2019
5 29. november 2019 4. november 2019

Godtgørelse

Til reklame- og mediabureauer ydes 3% materialegodtgørelse for levering af færdigt materiale.
Herudover ydes der 2% informations- og sikkerhedsstillelse til mediabureauer, der er godtgørelsesberettigede, jf. DRRB’s liste.

Annoncemateriale

Annoncemateriale til print skal leveres som trykklar
PDF (min. 300 dpi, CMYK). Materialet skal sendes til
Media-Partners på annoncer@media-partners.dk

Oplag

Oplag i alt…………………………………………………… 1.800

Konference 2019

Landskonference for sundhedsplejersker

Landskonferencen afholdes på Hotel Svendborg den 6. og 7. maj 2019.

De evige tre – hjerne, hjerte og tarm
• Børn født af mødre med bipolar lidelse.
• Kan vi, som sundhedsplejersker i de fora vi kommer i: institutioner, i hjemmet i alle
familier, være bedre til at styrke og være opmærksomme på sprogudviklingen og
hvordan kan vi medvirke til at gøre opmærksom på problemet.
• Spotte og forstå de unge pigers univers.
Fremtidens sundhedspleje
• Fædre? Gruppe af fædre hvordan er man en god far?
Søvn & Adhd
• Ulighed i sundhed, hvor skal sundhedsplejen hen?
Hvordan er forældre og børn om 10 år
• Det digitaliserede menneske. Børn og den sunde digitalisering.

Om Media-Partners – kontaktinfo

Media-Partners.dk er et moderne salgs- og marketingbureau, som effektivt og professionelt varetager mediers annoncesalg & salgsmarkedsføring overfor annoncører og mediabureauer.

Media-Partners idé er at styrke mediernes samlede salg ved at integrere både salg og marketing, så det understøtter det samlede resultat optimalt.

Dette involverer udover det grundlæggede mediesalg:
• Print og online
• Fokus på en stærk mediedokumentation og annoncørvendt kommunikation
• Optimering af kontakten til både læsere og web-brugere gennem nyhedsbreve, google-optimering mm.

Media-Partners.dk tilbyder særskilt rådgivning og sparring til medieudgivere om både kommerciel og redaktionel
udvikling.

Media-Partners.dk har samarbejdsaftaler med bl.a. TNS Gallup og udvalgte mediabureauer, hvor vi gennemfører
analyseforløb som læseranalyser og annoncetests samt workshops med fokusgrupper både for læsere og online
brugere

Kontakt