Magasinet Friskolen

Friskoleverdenens bedste historier

Danmark har en unik friskoletradition, hvor forældre frit kan vælge skoleform for deres børn. Friskolerne er i rivende vækst og antallet af skoler er steget med næsten 10 procent de sidste syv år. I dag organiserer Dansk Friskoleforening 48.000 børn i 25.000 hjem. Magasinet Friskolen er den direkte kontakt til ledere, bestyrelser og forældre i denne farverige verden.

Friskoler opstår og lever lokalt, men har også en stærk fælles landsdækkende fortælling. Dansk Friskoleforening huser i dag 335 vidt forskellige skoler fyldt med ildsjæle, som forvalter den danske friskoletradition, hvor forældre har frit valg til at vælge skoleform til deres børn. Og antallet er konstant stigende. De otte årlige udgaver af Friskolen samler de bedste historier og billeder i et indbydende layout. Og så har hvert magasin et journalistisk tema med bid, vid og udsyn, der forholder sig kritisk til såvel egen som omgivende skoleverden.
Magasinet skrives, fotograferes og designes professionelt.

Friskolen er den direkte kontakt til beslutningstagere i den frie grundskoleverden. Det vil sige lærere, skoleledere, skolebestyrelser og selvfølgelig forældrene til godt 48.000 elever.

Målgruppe

FRISKOLEN henvender sig til forældre med børn på 335 friskoler – i alt 25.000 Friskolehjem, plus lærere og skolebestyrelser.

Indhold/design 

Hvert nummer indeholder et varieret udbud af journalistiske artikler fra hele landet. Vi bruger professionelle journalister og fotografer til at skabe et interessant og indbydende magasin. Design laves af Sara F. Steenstrup,prisvindende magasindesigner.

Medlemsmagasinet har frihedsbrev, som sikrer at indholdet orkestreres journalistisk med læserens oplevelse som hovedprioritet.

 

Distribution og læsertal

Det trykte magasin sendes direkte ud til modtagernes private adresser. Som supplement udgives magasinet i læsevenlige apps til både Apple- og Android telefoner og tablets. Den digitale version er gratis og kan nemt deles via sociale medier. Det trykte oplag er på 12.500 eksemplarer, og sammen med gratis digitale visninger er læsertallet opgjort til 65.000.

Oplag, statistik og læsertal kan følges på www.friskoler.link/annoncer.

Trio-annoncer

Som annoncør kan du vælge at indrykke jobannoncer i både FRISKOLEN, EFTERSKOLEN OG FRIE SKOLER. Samarbejdet kaldes TRIO og vises også i priseksemplerne. En unik måde at komme i kontakt med den helt rigtige ansøger.

Grafisk materiale

Alt grafisk materiale skal afleveres inden deadline og følge FRISKOLENs retningslinjer for grafisk materiale – www.friskoler.link/annoncer. Ved behov for hjælp til opsætning af grafik formidler vi kontakt til grafisk designer.

Priser – Tekstsideannoncer

Bagsiden

kr. 14.500,-

B: 153 x H: 216 mm

1/1 side

kr. 11.500,-

B: 153 x H: 216 mm

1/2-side - høj

kr. 6.900,-

B: 74 x H: 216 mm

1/2-side - bred

kr. 6.900,-

B: 153 x H: 105 mm

1/4-side

kr. 3.500,-

B: 74 x H: 105 mm

1/6-side

kr. 2.500,-

B: 74 x H: 69 mm

Priser – Stillingsannoncer

1/1 side (s/h)

kr. 9.400,-

B: 153 x H: 216 mm

1/2-side - høj (s/h)

kr. 4.700,-

B: 74 x H: 216 mm

1/2-side - bred (s/h)

kr. 4.700,-

B: 153 x H: 105 mm

1/4-side (s/h)

kr. 2.350,-

B: 74 x H: 105 mm

Farvetillæg ved alle formater: +1.600,-

Stillingsannoncer på Dansk Friskoleforenings hjemmeside: gratis ved samtidig indrykning i Friskolebladet (trykt udgave)

 Separat indrykning kun på nettet: 3.500,-

Trio – annoncer

1/1 side (s/h)

kr. 16.000,-

B: 153 x H: 216 mm

1/2-side - høj (s/h)

kr. 8.800,-

B: 74 x H: 216 mm

1/2-side - bred (s/h)

kr. 8.800,-

B: 153 x H: 105 mm

1/4-side (s/h)

kr. 5.500,-

B: 74 x H: 105 mm

Trio-jobannoncer lægges også på bladenes hjemmesider uden beregning (efter bladenes standarder).

Udgivelsesplan

Magasin nr. Udkommer Deadline
Nr. 13 - februar 4. februar 2019 4. januar 2019
Nr. 14 - marts 18. marts 2019 18. februar 2019
Nr. 15 - maj 6. maj 2019 1. april 2019
Nr. 16 - juni 11. juni 2019 12. maj 2019
Nr. 17 - august 26 august 2019 2. august 2019
Nr. 18 - september 23. september 2019 1. september 2019
Nr. 19 - oktober 28. oktober 2019 3. oktober 2019
Nr. 20 - december 9 december 2019 15. november 2019

Magasinet Friskolen udkommer 8 gange om året til forældre, lærere, skoleledere, pædagoger, bestyrelser og andre med tilknytning til friskolerne. Oplaget på det trykte magasin er 12.500 stk. og suppleres med digital læsning på smartphone, tablet og computer. Bladet er medlemsmagasin for Dansk Friskoleforening.

Kontakt