Boligen

Fagblad til Danmarks Almene Boliger

Boligen udgives af BL - Danmarks Almene Boliger og udkommer 11 gange
årligt til ca. 32.000 modtagere. BL - Danmarks Almene Boliger er en
interesse- og brancheorganisation for almene boligorganisationer. Foreningen
dækker mere end en halv million boliger.

Forside Mediainfo Boligen Opslag 2017 Lowcompressed

Kontakt os